Praktik og priser

 

HVAD ØNSKER DU AT OPNÅ?

 

 

HVAD ER FORMÅLET?

Ethvert coachingforløb tager udgangspunkt i formålet med coachingen. Hvad ønsker du at opnå? Og hvad betyder det for dig?


I den første samtale taler vi  om dit formål med at blive coachet, afstemmer forventningerne og tilrettelægger det videre coachingforløb.


Et coachingforløb består af mindst 3 samtaler. Udvikling kan tage tid, og derfor vil du få det største udbytte med et forløb på minimum 5 samtaler.    Du har altid mulighed for at forlænge coachingforløbet.

 

EMNER OG INDHOLD

Det er hver gang dig, der bestemmer emnet for coachingen, og det er dig, der skal finde mening, tage ansvar og træffe beslutninger.


Jeg hjælper med at holde dig på sporet i forhold til dit overordnede mål og med at skabe overblik og afklaring. Det er dine valg, der bestemmer din retning.


Gennem coachingforløbet kan du bl.a. komme til at arbejde med at afklare dine værdier, med at motivere dig selv til at holde fast i dine mål og med at tro på dig selv og hvad du kan.


Du har mulighed for at starte coachingforløbet med en kort personanalyse. Personanalysen vil efterfølgende blive inddraget som redskab under coachingforløbet.

 

TID OG STED

En coachingsamtale varer ca. 1 time; første gang dog ca. 1 1/2 time.


Coachingsamtalerne foregår som udgangspunkt på din arbejdsplads eller hjemme hos dig. På den måde sparer du tiden til transporten, så dit tidsforbrug i forbindelse med samtalerne begrænses.

 

PRISER OG BETINGELSER

Jeg tilbyder

Personligt coachingforløb på 3 eller 5 samtaler

Klippekort med 10 klip, der kan anvendes af en eller flere medarbejdere i en virksomhed

Individuelt sammensatte forløb


Priser ekskl. moms:

Et forløb på 3 samtaler koster 4.500 kr.

Et forløb på 5 samtaler koster 7.500 kr.

Et klippekort med 10 klip koster 13.000 kr.

Prisen kan variere efter, hvor samtalerne skal foregå.


Coachingforløbet skal betales inden den første samtale, og samtalerne skal afholdes i løbet af 12 måneder.

 

FORTROLIGHED

Coachingen er fortrolig. Det betyder, at jeg ikke videregiver de oplysninger og informationer, som jeg får kendskab til under samtalerne, medmindre jeg får tilladelse til det. Det gælder både under og efter coachingforløbet