Konfliktmægling

 

MÆGLING HANDLER OM AT TALE SAMMEN ...

 

HVAD ER KONFLIKTMÆGLING?

Konfliktmægling er en proces, hvor en upartisk mægler hjælper parterne med at få talt om deres konflikt og med selv at finde mulige løsninger på konflikten.   Mægleren leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for mægling, at parterne deltager frivilligt.


Mægling bygger på en forudsætning om, at det er parterne, der bedst ved, hvilken løsning der er den bedste for dem.  Det er dem, der har levet med  konflikten, og det er dem, der skal leve med løsningen i fremtiden.  Det er derfor, at det er parterne selv - og ikke mægler - der skal komme med forslag  til, hvordan konflikten skal løses.

 

PRAKTIK OG PRISER

Det er vigtigt, at parterne ikke bliver forstyrret under  samtalerne, og det kan være praktisk at holde samtalerne på et neutralt sted.


Det koster kr. 3.000 for den første samtale. I prisen er inkluderet et kort indledende møde, evt. pr. telefon, med hver af parterne inden  samtalen.  Er der behov for længere møder med hver af parterne inden mæglingen,  beregnes en timepris på kr. 1.000.


Efterfølgende samtaler koster kr.  2.500 pr. stk. 

   

Alle priser er ekskl. moms.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Er du i tvivl om, hvorvidt mægling er den rigtig løsning, eller har du andre spørgsmål?


Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere.


Jeg deltager gerne i et indledende uforpligtende møde, hvor det kan afklares, om sagen er velegenet til mægling.

 

HVEM KAN BRUGE MÆGLING?

Mægling kan bruges af alle, der gerne vil forsøge at løse en konflikt. Mægling kan vedrøre både arbejdsmæssige og personlige konflikter og kan bruges på arbejdspladser, mellem virksomheder og mellem private.


I mægling arbejdes der med "sagen" og med forholdet mellem parterne. Derfor er mægling særligt velegnet i de situationer, hvor parterne gerne vil genoprette eller bevare en mulighed for samarbejde eller samvær.

 

HVORDAN FOREGÅR MÆGLING?

En mæglingsproces vil som udgangspunkt forløbe i seks faser:

1. Åbning

Mægleren redegører for processen og sikrer sig, at parterne ved, hvad vilkårerne for mæglingen er. 

2. Parternes redegørelse

Parterne får hver især mulighed for at fortælle, hvordan de oplever konflikten. Mægleren leder samtalen og hjælper gennem spørgsmål parterne til at beskrive konflikten og konsekvenserne heraf, således at parterne kan få en fælles forståelse af konflikten.

3. Fælles problemformulering

Baseret på parternes redegørelser sammenfatter mægleren konflikten i et eller flere spørgsmål.

4. Løsningsforslag

Når parterne har godkendt problemformuleringen, skal de komme med løsningsforslag. Denne fase har karakter af en brianstorming, idet det vigtige nu er, at parterne er kreative og fremkommer med ideer til løsninger.

5. Aftalen skabes

Mægler hjælper parterne med at forhandle om de mulige løsningsforslag, så parterne opnår en for dem tilfredsstillende løsning.

6. Aftalen godkendes

Mægler nedskriver parternes aftale, og mæglingen slutter med, at parterne underskriver aftalen. Der kan evt. aftales et opfølgende møde.