Kurser

 

INSPIRATION TIL FORANDING

 

NYE IDEER OG NY VIDEN

Trænger du og dine kolleger til at få

 

 

Inspiration

Konkrete redskaber

Nye ideer

Ny viden

Fælles mål

Fælles oplevelser

Bedre  samarbejde

Mere arbejdsglæde?

     

 

 

Så book et kursus og få inspiration til forandring!

 

ARBEJDSGLÆDE - JA TAK!

Arbejdsglæde er ikke et resultat af en firmapolitik, men af de ting, der siges og gøres i virksomheden.Både ledelse og medarbejdere har medindflydelse på - og dermed også medansvar for - arbejdsglæden på arbejdspladsen.


Men hvad er arbejdsglæde? Kurset giver overblik over, hvad der giver medarbejderne arbejdsglæde. Der skabes øget bevidsthed om, hvad den enkelte kan gøre for at skabe mere arbejdsglæde, til fordel for både sig selv og sine kolleger.

 

NÅ DIT MÅL

Mange mennesker er i tvivl om, hvad de gerne vil, eller hvordan de skal opnå det, de ønsker. Kurset kan fx have særlig fokus på fastsættelse af mål, på at skabe motivation eller på at kombinere de ansattes mål og ønsker med virksomhedens muligheder og behov.

 

Deltagerne får inspiration og gode råd til at sætte både attraktive og realistiske mål, til at finde motivationen, til at overvinde forhindringer og til at lægge en plan for, hvordan målet kan nås.

 

KONFLIKTHÅNDTERING

De fleste mennesker oplever jævnligt at befinde sig i en eller flere konflikter. Konflikter er forskellige, men de har også mange fælles træk. De påvirker os, og det kan være meget belastende at være involveret i en konflikt eller at arbejde i en konfliktfyldt miljø.


Derfor er der god grund til at sætte fokus på at få håndteret konflikter på arbejdspladsen på en konstruktiv måde.

 

Læs mere om konfliktløsning >

 

 

PRAKTIK OG PRISER

Jeg holder kurser om at skabe mere arbejdsglæde, om at nå sine mål og om at løse konflikter på en konstruktiv måde. 


Der er bl.a. mulighed for

God morgen- eller gå hjem-møder (ca. 1 time)

Kurser af 2-3 timers varighed

Heldagskurser

Kursusforløb


Kurser tilrettelægges individuelt og tilpasses deltagernes behov og ønsker. På alle kurser vil deltagerne blive inddraget aktivt.


Kurser kan holdes på arbejdspladsen eller et andet sted efter virksomhedens valg.


Prisen afhænger af, hvilken type kursus I ønsker. Det koster ikke noget at bestille et møde, hvor vi kan drøfte jeres ønsker og behov.

 

BOOK NU


Bestil et kursus og glæd dig til at få


Ny viden

Nye ideer

Inspiration

Gode råd til små og store ændringer

Større indsigt

Øget bevidsthed

En oplevelse sammen med dine kolleger.